Rozwój fotowoltaiki w Polsce

Rozwój fotowoltaiki w Polsce

Fotowoltaika, tak jak wspomnieliśmy w artykule „Historia oraz przyszłość fotowoltaiki na świecie”, jest wykorzystywana od dawna, lecz dopiero XXI wiek przyniósł nam rozwiązania, które umożliwią nam w przyszłości całkowite przejście na energię odnawialną na całym świecie! Większość państw na całym globie zaczęło inwestować w tę metodę pozyskiwania energii. Kiedy pierwszy raz usłyszano, że są polskie panele fotowoltaiczne? Kiedy to się zaczęło w Polsce?

Początek rozwoju fotowoltaiki w Polsce

Pozyskiwanie energii ze słońca w Polsce zaczęło się od kolektorów słonecznych na początku XXI wieku. Nie były one tak bardzo popularne. Budowa takich kolektorów była prosta, a ich efektywność wysoka. W momencie pojawienia się na Polskim rynku paneli fotowoltaicznych nikt nie podejrzewał, że fotowoltaika zacznie być powszechnie wykorzystywana na taką skalę, jaką dzisiaj mamy. Przełomowym momentem był rok 2009. Wprowadzono wtedy dofinansowania z państwa oraz UE na mikroinstalację PV. Wiele osób skorzystało z tego programu i zainteresowanie na fotowoltaikę gwałtownie wzrosło. W 2010 roku moc pozyskiwana z OZE wynosiła około 2500 MW, w październiku 2019 roku wynosiła ona już 1 GW! Wpływ na tak duży rozwój miał spadek cen urządzeń fotowoltaicznych, a wzrost cen prądu. Liczba zainteresowanych tą dziedziną cały czas rośnie.

Pozycja Polski na rynku fotowoltaiki na świecie

Jeśli chodzi o moc pozyskiwaną z fotowoltaiki, daleko nam do Hiszpanii, Niemiec czy do Holandii. Moc ta wynosi na dzień dzisiejszy (1 marca 2020) prawie 1,6 GW, jest wzrost o 183,2 procent w porównaniu do poprzedniego roku. Jest to spowodowane późnymi inwestycjami w duże farmy fotowoltaiczne w stosunku do innych państw. Wysoką jednak pozycję uzyskaliśmy w rankingu przyrostu mocy. W 2018 roku stanęliśmy na 9, a w 2019 już na 5 miejscu. Niestety, słabo wypadamy także jeśli chodzi o udział OZE w krajowej energetyce, wynosi on 14%. Warunki do budowania farm fotowoltaicznych są bardzo dobre, co powoduje dużą atrakcyjność rynku w Polsce. Duże nasłonecznienie, długie lato, dużo nieużytkowej przestrzeni zielonych co przekłada się na uzyskiwaną sprawność takich farm. Może to przyciągnąć uwagę inwestorów nie tylko polskich ale także zagranicznych.

Elsolar Rozwój fotowoltaiki w Polsce powerbank

Przyszłość fotowoltaiki w Polsce

W Polsce mamy dobre warunki na rozwój tej dziedziny: ulgi podatkowe, dotacje, dofinansowania oraz odpowiednie nasłonecznienie. Eksperci szacują, że Polska osiągnie 2 GW mocy już w roku 2021. Pokazuje to nam, że Polska chętnie inwestuje w instalacje PV i w przypadku utrzymania tego tempa wzrostu, możemy dogonić czołowe państwa europejskie. Polski rząd ma na celu uzyskać poziom 21% udziału OZE w energetyce do końca roku 2030 roku. Zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej do końca roku 2020, powinien on wynosić 15%, a zgodnie z planem naszego rządu 15,8%. Eksperci twierdzą, że nie uda nam się zdobyć takiego poziomu w obu przypadkach.

Potencjał, który posiadamy do inwestycji w fotowoltaikę może pomóc nam ten cel osiągnąć. Spowoduje to niższe ceny za prąd, lecz nie zmieni to faktu, że najbardziej opłacalna dla konsumenta prądu elektrycznego będzie inwestycja w swoją prywatną mikroinstalację. Może nie do końca, będzie to produkcja PV w Polsce i inwestycja w polskie panele fotowoltaiczne. Jednak moment, w którym montaż własnej mikroinstalacji przestanie być opłacalny będzie za wiele lat, kiedy udział OZE w energetyce będzie bliski 90-100%.

Projekty planu fotowoltaiki w Polsce

Według Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku (PEP 2040) instalacje fotowoltaiczne powinny posiadać łączną moc 20 GW. Ten projekt planuje stopniowo rezygnować z lądowej energetyki wiatrowej na rzecz pozyskiwania energii ze słońca. Łączny udział OZE w zużyciu energii na rok 2040 powinien wynosić 21%.

Według Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 (KPEiK) mówi się, że zapotrzebowanie na energię elektryczną w Polsce sięgnie 200 TWh. Jest to założenie na 2030 rok, gdyż obecnie zużywa się niemal 170 TWh. Wówczas moc wszystkich instalacji ma dojść do 52 GW, z czego 32 GW ma pochodzić z odnawialnych źródeł. Fotowoltaika ma stać się drugą technologią OZE z łączną mocą 8 GW na rok 2030.

Jak widzimy, Polska fotowoltaika jest jeszcze młoda, ale weszła na rynek z wielką mocą i aspiracją, aby znaleźć się w czołówce państw europejskich. Firma Elsolar będzie dążyła do tego samego celu. Świadczymy usługi z nadzieją, że uda nam się w pełni zrealizować ten cel.